skip to Main Content

Συνέντευξη στο περιοδικό «CAR»

Πώς διαγράφεται το μέλλον της αυτοκίνησης και ειδικά της αγοράς του αυτοκινήτου;

Αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας η μετεξέλιξη της αυτοκίνησης και της αγοράς του αυτοκινήτου στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αυστηρής εφαρμογής κανόνων και όρων που θα δημιουργούν συνθήκες σεβασμού στο περιβάλλον, εξυπηρέτησης των πολιτών και μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Είναι η ώρα για μία νέα εποχή στο χώρο της αυτοκίνησης.

Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να στηριχτεί αυτή η αγορά η οποία αριθμεί, περίπου, 120.000 εργαζόμενους;

Η μετεξέλιξη της αγοράς σε δρόμους συμβατούς με την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τη λύση για την εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς. «Καθαρά» οχήματα, πολιτικές ανανέωσης του «στόλου» που κυκλοφορεί και χρήση των οχημάτων για πραγματικές ανάγκες είναι ο δρόμος που μπορεί να στηρίξει αυτή την αγορά.

Θεωρείτε ότι οι όποιοι τριγμοί στην αγορά αυτοκινήτου, αφού είναι τόσο ισχυρή, επηρεάζουν τη γενικότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, την ελληνική οικονομία;

Σίγουρα η αγορά των οχημάτων επηρεάζει την Ελληνική οικονομία και είναι σημαντικό ότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει , συγκριτικά , υγιής ανταγωνισμός. Όμως είναι χρέος και των «παιχτών» της συγκεκριμένης αγοράς να σταματήσουν να είναι απλοί μεταπράτες και να ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί σχετικά με την απόσυρση, ποια οφέλη θα αποφέρουν στο περιβάλλον;

Θα είναι μηδαμινά εάν περιοριστούν σε εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα. Το ζήτημα δεν είναι να τιμωρήσουμε όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν σε αντικατάσταση αλλά να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα δίνουν τη δυνατότητα στο σύνολο του πληθυσμού να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος από τους αυξημένους ρύπους.

Ποιες άλλες πρωτοβουλίες θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος;

Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ολοκληρωμένες και στοχευμένες πολιτικές και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος της περιβαντολλογικής μας πολιτικής.

Και μια τελευταία ερώτηση -κλισέ από περιοδικό αυτοκινήτου. Οδηγείτε συμβατικό αυτοκίνητο στις καθημερινές σας μετακινήσεις; Εάν ναι, θα το αλλάζατε με ένα υβριδικό;

Χρησιμοποιώ υβριδικό, ακολουθώντας, ταυτόχρονα, πιστά, όλους τους κανόνες που διέπουν την οικονομική οδήγηση. Θεωρώ ότι το μέλλον στην αυτοκίνηση, που θα δώσει και ανάσα στο περιβάλλον μας, είναι η υβριδική τεχνολογία. 

Υποστηρίζετε ότι θα πρέπει να στηριχτούμε ως κοινωνία στην πράσινη ανάπτυξη;

Το μοντέλο της Πράσινης Ανάπτυξης αποτελεί το μέλλον της χώρας. Είναι ο τρόπος για να γίνει η αναπτυξιακή υστέρηση της χώρας πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να υπηρετήσουμε το στόχο της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών. 

Βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο;

Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ , έχουμε δείξει με σαφήνεια τον εναλλακτικό δρόμο για τη διέξοδο από την κρίση. Ενίσχυση της ρευστότητας, κανόνες λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων οικονομικά στρωμάτων και δίκαιο φορολογικό σύστημα όπου ο πλούτος θα φορολογείται και δε θα διαφεύγει συγκεντρωμένος στα χέρια των λίγων και εκλεκτών.

Πώς οραματίζεστε την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια;

Προσβλέπω στην εκ βάθρων αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, την αναδιανομή και την αύξηση του παραγόμενου πλούτου, την ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων, την ευημερία των πολιτών. Αυτές τις Αξίες υπηρετώ και για αυτές δεσμεύεται το ΠΑΣΟΚ.

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Back To Top
×Close search
Search